Karakalem, Desen Kursları Programı

8 Eylül 2015

keep11

Resim sanatı, binlerce yıl öncesinin mağara duvarlarına çizilen ilk çizgisel anlatım örnekleri olan desenlerle başlar. Desen, o günden bugüne özellikle Rönesans’tan buyana bütün sanatçıların ortak çalışma ve ilgi alanında yer almıştır. Desen, yüzyıllardır sanatsal anlamını ve bir anlatım ögesi olarak işlevini sürdürmektedir. Desen, hem resmin temeli hem de başlı başına somut gerçekliklerin imge, düşünce ve kavramların görsel-çizgisel anlatım yoludur. Desen, kısaca; renk kaygısı olmadan yapılan çizgisel resimlerdir. Klasik ve çağdaş resmin de en önemli betimleme aracıdır.

Desen kurs programı öğrencilere aşağıdaki değerleri kazandırmayı amaçlamıştır;

 • Desen çalışmaları aracılığıyla görme, algılama ve çizme becerisi kazanmalarını,
 • Araç gereçleri kullanmalarını,
 • Kompozisyon kurabilmelerini,
 • Ritim, denge ve hareketi ifade edebilmelerini,
 • Nokta, çizgi, leke ve dokuyu kullanabilmelerini,
 • Oran-orantıyı ve ışık-gölgeyi ifade edebilmelerini,
 • Algılama, nesnelerin yapısal özelliklerini etüt edebilmelerini,
 • Üç boyutlu nesneleri iki boyutlu ifade edebilmelerini,
 • Bellekten desen çalışmaları yapabilmelerini,
 • Desen elemanlarını ve prensiplerini kullanabilmelerini,
 • Form ve düzen oluşturabilmelerini,
 • Perspektifi kullanabilmelerini,
 • Birlik ve bütünlük oluşturabilmelerini,
 • Desen çalışmalarını görsel bir iletişim biçimi olarak kullanmalarını,
 • Sanat kültürü birikimini sağlayarak bireysel anlayış kazanmalarını ve geliştirmelerini,
 • Sanatsal yaratıcılığını geliştirmelerini,
 • Sanat yapan üreticiler olarak yaşam boyunca yaşadıkları kültüre katkı sağlamalarını,
 • Özgün düşünme, deneme ve üretim kapasitelerini geliştirmelerini,
 • Sanat eseri üretebilmek amacıyla güven ve yeterlilik kazanmalarını,
 • Sanatın temel kavramlarından yararlanılarak deney, gözlem ve araştırmalar yapmalarını,
 • Görsel sanatların topluma katkılarını değerlendirmelerini.

 

 

Bilgi almak için;

Adres: Aksoy Mahallesi, Girne Bulvarı No:36/5 D:1, Ayser Hanım Apt., Karşıyaka 35530 İzmir

Telefon: 0 (533) 567-1696

E-Mail: info@karsiyakaresimkursu.com

 

Sayfadaki görseller internet üzerinden bulunmuştur.